“Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm”

KONGRE KONULARI

• Endüstri 4.0 ve 21.yy yetkinlikleri
• Yeni Girişimcilik Türleri
• Girişimcilik Alanında Güncel Konular
• Teknolojik yenilikçilik, girişimcilik ve stratejik yönetim
• Teknoloji ve ticaret dönüşümü
• Yaratıcılık, Yenilik ve Girişimcilik
• Girişimcilik Eğilimi
• Girişimci Liderlik
• Girişimcilik, Yenilik ve İstihdam
• Girişimcilik ve İşletme Performansı
• Girişimcilik ve Kültür
• Girişimcilik ve Eğitim
• Girişimciliğin Finansal Boyutu
• Sosyo-Kültürel Yapı ve Girişimcilik
• Yasal Çevre ve Girişimcilik
• Genç Girişimcilik ve İnovasyon
• Kadın Girişimciliği ve İnovasyon
• Uluslararası Girişimcilik
• Yabancı Yatırımlar
• Girişimcilik ve Kamu Müdahaleleri
• Belirsizlik ve Kriz Ortamında Girişimcilik
• Bilişim Teknolojisi ve E- Girişimcilik
• Girişimciliğin Genel ve Yönetim Sorunları
• Ekonomik Yapı ve Girişimcilik
• Sürdürülebilir İnovasyon
• Sürdürülebilir Girişimcilik
• Sosyal Girişimcilik

• Sosyal İnovasyon
• Girişimcilik Ekosistemi
• Liderlik ve Yenilikçilik
• E-Ticaret Yenilikçilik ve Girişimcilik
• Etik ve Girişimcilik
• Açık İnovasyon ve Girişimcilik
• Stratejik Girişimcilik
• Dijitalleşme. Ağ Mimarisindeki Değişim ve Girişimcilik
• Ar-Ge, İnsan Kaynakları ve Yenilikçilik
• Yüksek Teknolojili İhracat
• Akıllı Şehirler ve Firmalar
• Dijitalleşme
• Nesnelerin İnterneti
• Siber Güvenlik
• Bulut Sistemler
• Bilim Merkezleri ve Teknoloji Parkları
• Tarımsal Mekanizasyon
• Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçilik
• Alternatif Enerji Kaynakları
• Yenilebilir Enerji Kaynakları
• Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Algoritma ve Algoritmik Tasarımlar
• BIG Data (Büyük Veri)
• Veri Madenciliği
• Endüstriyel Tasarım Yöntemleri
• Sağlık Sektöründe İnovasyon, Girişimcilik ve Teknoloji