Atölye Çalışmaları

Atölye 1 : İş Modeli İnovasyonunu Başarılı Kılmak

Konu: İş Modeli İnovasyonunu Başarılı Kılmak
Eğitmen: Dr. Ahmet ÇUBUKCU
Kapsam: İş Modeli ve İş Modeli İnovasyonu, pazarı kazanmak veya yeni pazar alanları yaratmak için mevcut iş yapış şeklini değiştirerek rakiplerden daha iyi performans sergilemek ve inovasyonda değer yaratmak ile ilgilidir. Bu eğitim özellikle genç girişimcilerin, girişimci adaylarının ve inovasyon odaklı firmaların iş yapış şekillerini farklılaştırarak nasıl değer yaratabileceklerini ve bu değeri müşterilerine nasıl pazarlayabileceklerinin bir haritasını çizer. Eğitim ile Netflix, Uber ve Spotify gibi iş modelinde başarılı olmuş firmalar incelenerek iş modeli kanvas yapısının bileşenleri analiz edilecek ve her bir bileşende inovasyonun nasıl başarılabileceği örneklerle tartışılacaktır.
Süre: 2 Saat